RENOMAT s.r.o.

(+420) 475 534 633 (+420) 724 058 785
Ověřená firma - RENOMAT s.r.o. Nová zelená úsporám ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Revitalizace

Co je to revitalizace?

Revitalizace je komplexní oprava domu, která spočívá především v sanaci a zateplení obvodového pláště, rekonstrukci a zateplení střešního pláště, výměně oken a dveří, opravě balkonů a lodžií, rekonstrukci výtahů a úpravě vstupních portálů. Účelem revitalizace je především odstranit poruchy jednotlivých částí domu, zlepšit tepelně-izolační vlastnosti domu a prodloužit tak životnost domu.

Správně zvolenou revitalizací je možné snížit náklady na vytápění až o 50 %.

Výhody komplexní revitalizace

 • Úspora za vytápění ve výši cca 30 - 50 % současných nákladů
 • Zlepšení technického stavu domu
 • Prodloužení životnosti domu
 • Zvýšení tržní ceny domu, bytové jednotky
 • Zlepšení kvality bydlení
 • Při komplexní revitalizaci úspora investičních nákladů o více než 10 % oproti postupným několikaletým prováděním jednotlivých úprav

Máte-li zájem o revitalizaci Vašeho domu, nabízíme Vám tyto služby:

Podání informací

 • Seznámení s problematikou revitalizace bytových domů
 • Seznámení s fázemi revitalizace bytového domu
 • Seznámení s dotačními tituly
 • Účast na shromáždění vlastníků

Příprava revitalizace (projektová část)

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Zpracování rozpočtu akce
 • Jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány (zajištění stavebního povolení)

Financování revitalizace

 • Zhodnocení vlastních zdrojů (fondu oprav)
 • Stanovení výše dotace z aktuálních dotačních titulů
 • Návrh financování revitalizace
 • Zajištění úvěru

Zpracování žádosti o dotace

 • Zajištění potřebných dokladů pro podání žádostí
 • Kompletace žádostí
 • Administrace žádostí od podání až k podpisu smlouvy o přidělení dotace

Revitalizace

 • Zateplení obvodového pláště
 • Zateplení a oprava střechy
 • Zateplení vnitřních konstrukcí domu
 • Rekonstrukce balkonů a lodžií včetně výměny zábradlí
 • Výměna oken a dveří
 • Úprava vstupních portálů
 • Úprava interiérů
 • Hydroizolace spodní stavby včetně drenáží
 • Ostatní práce dle Vašich požadavků

Jsme připraveni usnadnit Vám proces revitalizace bytového domu k Vaší maximální spokojenosti.